My Photo

Site Tracker

  • Extreme Tracker
Blog powered by Typepad
Member since 08/2003
Related Posts with Thumbnails

« Tawazun | Main | Sunny and dry Wetland ride »

Friday, December 11, 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Benarlah kalimah-kalimah Allah.

(al-isra) 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

Pak Adib, saya cadangkan sertakan juga terjemahan ayat 17:36 untuk menguatkan lagi keimanan dan keyakinan kepada kepentingan ilmu dalam berakidah dan beribadah, di mana ibadah itu adalah bermula dengan ilmu kefahaman, bukan setakat ikut-ikutan sahaja. kelak kita akan dipertanggungjawab terhadap ibadah kita. adakah kita beribadah atas dasar kefahaman dan tanggungjawab atau setakat pak turut sahaja. Bukanlah bermakna kita tak perlu beribadah jika tak berilmu, tapi kita positifkan sebagai cabaran untuk menuntut ilmu sebelum beribadah.
jika kita berkehendak dan bersungguh-sungguh hendak beribadah, maka mulakan dengan belajar.

Benar sekali... kemanisan beribadah hanya akan dirasai dengan hadirnya ilmu didalam hati.

The comments to this entry are closed.

TypePad Profile

Get updates on my activity. Follow me on my Profile.

Become a Fan

October 2013

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31