My Photo

Site Tracker

  • Extreme Tracker
Blog powered by Typepad
Member since 08/2003
Related Posts with Thumbnails

« Some restaurants.. | Main | Harnessing the Fibonacci Sequence »

Friday, February 22, 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Abedib, kemajuan teknologi membolehkan kita mencapai ilmu dengan lebih mudah. Di mana2 ada kuliah secara maya tak kira bertulia, gambar, audio dan video. Cuma kita perlu berhati-hati dengan kandungan yang disampaikan. Namun begitu kita masih berpeluang merujuk kepada ahli ilmu yg lain juga.

Maka apakah jawapan kita kepada Allah di hari akhir nanti? Sungguh seperti ayat surah ar Rahman yg kerap diulang2, apakah nikmatKu yang kamu dustakan?

Saya gunakan watchlater utk menonton kuliah dari YouTube secara offline. Amat baik utk kita yg banyak bergerak.

Semoga kita mengambil tindakan melusuri lebuhraya maklumat yg penuh dengan ilmu berkenaan tauhid yang sangat penting buat manusia. Dan kita berdoa agar setiap ilmu itu adalah yg benar dan Allah memelihara kita dari kesesatan.

The comments to this entry are closed.

TypePad Profile

Get updates on my activity. Follow me on my Profile.

Become a Fan

October 2013

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31