My Photo

Site Tracker

  • Extreme Tracker
Blog powered by Typepad
Member since 08/2003
Related Posts with Thumbnails

« Manfaatkan waktu dalam Bulan Ramadhan | Main | BBC - Gloucestershire - Breaking codes at the age of 21 »

Monday, August 08, 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ramai yang membayar zakat kepada Pusat Zakat kerana memerlukan resit untuk mengurangkan income tax. Saya membayar zakat saya terus kepada invidu yang saya fikirkan layak dan gembira melihat wajah wajah yang bersyukur mendapat wang zakat walaupun sekecilnya.

Abedib, pernah Chairman syarikat saya berkata sekiranya setiap keluarga yang layak menerima wang zakat diberi seed capital sebanyak RM250,000 iaitu RM100,000 dlm bentuk ASB, RM50,000 sebuah rumah, RM50,000 bantuan pelajaran dan RM50,000 sebagai modal perniagaan dankemudian dibantu mengurus perniagaan mereka, insyaallah mereka ini pula yang menjadi pembayar zakat. Wallahualam.

Thanks Pak Zawawi for your inputs.
Hasni: That is what my wife uncle the late Dato' Yusof Zaki's point of view.

The comments to this entry are closed.

TypePad Profile

Get updates on my activity. Follow me on my Profile.

Become a Fan

October 2013

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31